රංගන ශිල්පී රොෂාන් පිලපිටිය නැවතත් යුග දිවියට

රංගන ශිල්පී රොෂාන් පිලපිටිය ජනප්‍රිය නිරූපන ශිල්පිනියක් හා රංගන ශිල්පිනියක් වන 22 වියේ පසුවන රිද්මා දිසානායක සමගින් පසුගිය දා විවාහ දිවියට පිවිස තිබුනා.

රිද්මා සමඟ රොෂාන් මාස කිහිපයක ආදර සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ඇති බවද සමාජ ජාලාවල වාර්තා කර තිබුනා. එසේම ජනප්‍රිය නිලි චතුරිකා පීරිස් සමගින්ද මීට රොෂාන් පිලපිටිය මීට පෙර පෙමින් බැඳී සිටියා.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *