ලොව සුරූපීම ක්‍රිකට් රූමතියෝ

කාන්තා ක්‍රිකට් තරඟ වලට ලෝකයේ අවධානය යොමු වෙන්න පටන් අරන්

ඒ කාන්තා ක්‍රිකට් තරඟ වල උණුසුම් භාවය වැඩි වී ඇති නිසා

උණුසුම වැඩි වෙන්නේ තරඟකාරීත්වය නිසා විතරක්ම නෙවෙයි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන තරුණියන්ගේ සුරූපි බවත් ඒක හේතුවක්.

මේ තියෙන්නේ 2017 සුරූපිම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පෙළගැස්ම

9.සානා මීර් – පකිස්ථානය

Related image

8. හෝලි ඵර්ලින්ග් – ඕස්ට්‍රේලියාව

Image result for holly ferling

7.ඉසබෙලා ජොයිස් – අයර්ලන්තය

Image result for isobel joyce

6.මෙගන් මොයිරා – ඕස්ට්‍රේලියාව

Image result for megan australian cricketer

5.කැතරින් හෙලන් – එංගලන්තය

Related image

4.ලෝරා මාෂ් – එංගලන්තය

Related image

3.සාරා ටේලර් – එංගලන්තය

Related image

2.ඊශා ගුහා – එංගලන්තය

Image result for isha guha

1.එලිස් පෙරී – ඕස්ට්‍රේලියාව

Related image

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *