සජීවී විකාශය අතරතුර පකිස්ථානු රූමත් නිවේදිකාවට සිදුවූ අනතුර

පකිස්ථානු රූමත් නිවේදිකාව සජිවී විකාශයක් අතරතුර මියගිය බවට පැතිරුන වීඩියෝවක් සමාජ ජාල අතර සංසරණය වෙයි.

සජීවී විකාශයක් අතරතුරදී සිදුවුන මෙම සිදුවීම එසැනින් ලොව පුරාම සංසරණය වීමට පටන් ගන්නා අතර එම නිවේදිකාව ඇය සිටි උස් ආසනයෙන් බිමට පතිත වන අයුරුද එම සජිවි විකාශයේ සටහන් වෙයි.

ඊට පසු ගිලන් රථයකින් රෝහලට රැගෙන යන ඇය එම අවස්ථාවේ බිමට ඇද වැටෙන්නේ හදිසි ක්ලාන්තයක් නිසා ඇතිවූ රෝගි තත්වයක් බවට හෙලිවේ.. එහෙත් ලොව පුරා විකාශය වූ අසත්‍ය පුවතට තවමත් තටු ලැබී ඇති අතර එම පුවතට අනුව රූමත් නිවේදිකාව මිය ගොස්ය..

නමුත්සත්‍ය පුවත නම් ඇය හදිසි රෝගි තත්වයට ප්‍රතිකාර ලබා යහතින් සිටින බවය. සමාජ මාධ්‍ය ජාලවලට නිකුත් වෙන අසම්පුර්ණ ප්‍රවෘත්ති නිසා සත්‍යය විකෘති වූ ආසන්නම පුවත ලෙස මෙම නිවේදිකාවගේ සිද්ධිය සැලකිය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *