කොච්චර සල්ලි තිබ්බත් හිතේ සතුට නැත්තම් වැඩක් තියෙයිද? (Video)

“කෝ ඉන්න මම උදව් කරන්නම්” කෙනෙක් උදව්වක් ඉල්ලන්නත් කලින්ම මේ අපූරු තරුණයා මග හමුවන හැමකෙනෙකුටම හැකි අයුරින් කෙසේ හෝ උදව්වක් කරයි. එක වරක් දෙවරක් නොව, ඔහුගේ ජීවිතයේ සෑම දිනකම. කරත්තය තල්ලු කරගත නොහැකි කාන්තාවකට, ඉගෙනීම සඳහා මග යදින දරුවෙකුට, අසල්වැසි මහලු කාන්තාවට කන්නට යමක්, බසයේදී අසුනක් දීමට පමණක් නොව පාරේ සිටින බල්ලෙකුට තම ආහාරයෙන් කොටසක්, වියළුණු පැලයකට දිය බිඳක් ලබා දෙන්නට වැනි අසීමාන්තික ලෙස උදව් කිරීමට ඔහු පසුබට නොවේ. මෙසේ හැමදාම කිරීමෙන් ඔහුට මොනවද ලැබෙන්නේ? ඔහුට කිසිම දෙයක් ලැබෙන්නේ නැත. ඔහු තවත් පොහොසත් වන්නේ වත්, ඔහු ගැන රූපවාහියේ කියන්නේ වත්, ජනප්‍රියත්වයක් ඇති වන්නේ වත් නැත. ඔහුට ලැබෙන්නේ හැඟීම්. සතුටුදායක හැඟීම්. ඔහු සතුට නම් වූ දෙය සැබෑවට අත්විඳිනවා. ආදරය විඳිනවා. ඔහුට ලැබෙන්නේ මුදල් වලට ලබාගත නොහැකි දෙයක්. ඔහු ලෝකය තව ටිකක් ලස්සන කරනවා. එතකොට ඔබගේ ජිවිතයේ ඔබ වඩාත් ආශා කරන්නේ කුමකටද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *