මගේ ජීවිතේ වෙනසක් ලගදීම සිදුවෙයි… නෙතූ ප්‍රියංගිකා

වත්මන් ටෙලිනාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ  නිතර දකින තරුවක් තමයි නෙතූ ප්‍රියංගිකා කියන්නෙ. ඇය මේ වන විට අපට වැඩිපුර දකින්න ලැබෙන්නෙ ජාතික රූපවාහිනිය

Read more