දේවානම්පියතිස්‌ස රජු මියගියේ අක්‌මාවේ පිළිකාවකින්ද..?

‘සිංහලයා මෝඩයා කැවුම් කන්ට යෝධයා.’ මෙය අපේ රට අල්ලාගත් ඉංග්‍රීසිකාරයා අපේ මොළ ශෝධනය සඳහා යොදා ගත් ආප්තෝපදේශයක්‌ යයි පවසන්නෝ ද

Read more