රිච්මන්ඩ් කාසල්

බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේ ලංකාවේ සිටි මහමුදලිවරයෙකු වූ එන්. ඩී. ආතර් ද සිල්වා විජේසිංහ සිරිවර්ධනගේ මාලිගය රිච්මන්ඩ් කාසල් නම් වේ. එය කළුතර පලාතොට අක්කර 42ක භූමිභාගයක ඉදිකොට තිබේ.වර්තමානයේ ශ්‍රී

Read more