විනාශ කරපු සංස්කෘතියක නෂ්ටාවශේෂ ටිකක් තමයි අද දරුවන්ට රසවිඳින්න කියලා ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ

වෘත්තියෙන් ගුරුවරයෙක් වුනත් දක්ෂතාව, හැකියාව, ජනප්‍රියත්වය එක සේ රඳවාගත් ප්‍රවීණ, ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක් තමයි සනත් විමලසිරි කියන්නේ. ඔහු වේදිකාව, පුංචි

Read more