අස්සයයි ජොකියයි වෙනස්..

‘බලන්ඩකො තාත්තෙ මේ හන්දියේ මෙච්චර බිස්නස් කාරයෝ ඉන්දැද්දි අර බුකියෙ සුමතිපාල අන්කල් විතරයි නෙ, බොහොම කලඑළියට වෙසක් සැරසිල්ලක් කරලා තියෙන්නෙ.

Read more