හිතාගන්න බැරි තරම් ලස්සනයි නේද? ඔව් මේ අපේ රටේ මන්ත්‍රී තුමෙක්

ඔන්න රසික රසිකාවියනි අපේ රටේ මන්ත්‍රී තුමෙක් අපිට ඉගෙන ගන්න දෙයක් දීල තියෙනවා… ඒ වෙනුවෙන් ගරු පසඳ යාපා අබේවර්ධන මන්ත්‍රී

Read more