නවකතාවක් සහ ළමාකතාවක් අද එළිදැක්වෙයි!

මුද්‍රිත මාධ්‍යය කිහිපයක ම සේවය කළ ප්‍රියංගනී අබේසිංහ සිය පළමු නවකතාව සහ සත්වැනි ළමකතාව අද දින එළිදක්වනු ලබයි.

දෙමාපියන් අහිමිවීමෙන් යෞවනයෙක් මුහුණ දෙන අත්දැකීමක් ආශ්‍රයෙන් මේ නවකතාව ලියැවී තිබේ. නවකතාව නොනිමි සිත්තම් නමැති ය. ළමකතාව මී ගම්මානයට නෑයෝ ඇවිත් යනුවෙනි.

අද දින සවස ප.ව. 3.00ට ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී මෙම පොත් එළිදැක්වීමේ උත්සවය පැවැත්වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *