නිදහස වැඩිම තැන

කවියක වචන අතරෙහි
නිස්කලංකම තැන් ඇත
එක ම අකුරක්වත් නැති
නිදහස උතුර උතුරා ගලන

හුස්ම ගන්නට කැමතිද
එහෙම හිස්වුණු
අකුරු නැති පෙදෙසක

කවි ම කියවා
අඳුරු වුණු දෑසට
එළිය ඕනි ද ?
දෑසෙහි වෙහෙස නිවනට
කඳුළු ඕනි ද ?

තවම නොලියූ කවියක
අවකාශය මනින්නට
දෑස හිස් කරගන්නග

නවාතැන් පහසුකම්
එමටය
මේ මෙතැන
සදහට මග

නිදන්නට තිබෙන්නෙ
එක ඇඳකි
පුදන්නට හැකි ඔබට

පැදුරක් එළාගන්න
පොඩි ඉඩක් ඇති නේද
ඔය හදවතේ කොණකග
කවි පොත – නිදි නැති නිර්මල ඇසක අගිස්සක කඳුළක

කර්තෘ – මංජුල වෙඩිවර්ධන

ඔව්..එතැනම තමයි මගේ ප්‍රියතම තැන..! සොඳුරු කවියක් අතරෙ පොඩි ඉඩක් තිබෙන තැන..අකුරු කිසිවක් නොමැති ආදරය පමණක් ම ගලන තැන..හිතට බර පැතුම් පොදි නොමැති තැන.. කිසිදු අයිතියක් නැති.. ඒ නමුදු මට දැනෙන එකම තැන,සෙනෙහසින් වැතිරිලා සිටිය හැකි..!

සටහන – විජායී නාලිකා කරුණාතිලක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *