අස්සයයි ජොකියයි වෙනස්..

‘බලන්ඩකො තාත්තෙ මේ හන්දියේ මෙච්චර බිස්නස් කාරයෝ ඉන්දැද්දි අර බුකියෙ සුමතිපාල අන්කල් විතරයි නෙ, බොහොම කලඑළියට වෙසක් සැරසිල්ලක් කරලා තියෙන්නෙ. අර බලන්ඩකෝ ඡන්න ඇමතිවරයා කන්ථක අස්සයා පිටේ නැඟලා, නේරංජනා ගඟ තරණය කරන අපූරුව!’ වෙසක් දින සවස තම පියා සමඟ දෙමටගොඩ මංසන්ධිය වෙත ගිය දමිත පියා දෙස බලා කීවේ ය.

‘මීමෝ! ඒ කන්ථක අස්සයාවත්, ඡන්න ඇමතිවත් නෙමෙයි. ඒක ඔය ඔතන තියෙන්නෙ රේස් බුකියක් කියන එක දැන ගන්ඩ දිගට ම ප්‍රදර්ශනය කරන දැන්වීමක්.’ පියා කීවේ තම පුතු ගේ කන මිරිකමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *